Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Oferta kulturalna Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.
  2. Opinia komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Leśnica.
  3. Opinia komisji w zakresie obiektów użyteczności publicznej w Zalesiu Śląskim.
  4. Sprawy bieżące.

 

                                               

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA