Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 16 października 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony  Środowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Ocena działań proekologicznych w gminie Leśnica (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i kosztów zmiany systemów grzewczych).
  2. Sprawy bieżące.

 

   Przewodniczący Komisji

          /-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA