Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków na 2020 rok.
  2. Opinia komisji na temat projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
  3. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
  4. Opinia komisji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  5. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
  6. Sprawy bieżące.

 

 

  

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA