Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej


             ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo -Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
  2. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Opinia komisji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
  4. Opinia komisji w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.
  5. Opinia komisji w zakresie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  6. Przedstawienie tematu dotyczącego rozwiązań technicznych budowy rond i zmiany organizacji ruchu w Leśnicy.
  7. Opinia komisji w zakresie obiektów użyteczności publicznej w Zalesiu Śląskim.
  8. Sprawy bieżące.

 

 

                                               

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA