Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

2012.11.09:DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH


Sprawy dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w gminie Leśnica prowadzi i informacji udziela:

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15
Tel 77-4048315, fax 77-4048316
(szczegóły w karcie informacyjnej)
 

 

PDFKarta informacyjna.pdf

Druk nr 1- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc

Druk nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.doc

Druk nr 3 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc

Druk nr 4 - Oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości.doc

Druk nr 5 - Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc
 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA