Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023.
  2. Stanowisko komisji w zakresie realizacji zapisów uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
  3. Stanowisko komisji w zakresie realizacji zapisów uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Gospodarczej za 2019 rok.
  5. Sprawy bieżące.

 

 

 

              Przewodniczący Komisji

              Finansowo-Gospodarczej

 

       /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA