Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 12 lutego 2020 r. (środa) o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy.
  2. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług Kompleksu Rekreacyjnego – Kąpieliska w Leśnicy.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2019 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący

Komisji Infrastruktury Społecznej

/-/Tomasz Sitnik

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA