Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Pomoc żywnościowa


Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy informuje że do dnia 14 lutego br. przyjmowane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- do 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- do 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308zł.

Osoby spełniające powyższe kryteria, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów do 14 lutego 2020r.
Skierowania można pobrać na stronie opslesniac.pl bądź w siedzibie tut. Ośrodka w pokoju nr 4.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 404 83 53.

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA