Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Uwaga! Komunikat organizacji odbioru odpadów komunalnych w trakcie zagrożenia epidemicznego.


Informujemy, że od wtorku 17 marca z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą jedynie odpady zmieszane, popiół i BIO w terminach wyznaczonych w harmonogramie (oznacza to, że odbiór papieru, tworzyw sztucznych i metalu, szkła oraz odpadów wielogabarytowych zostaje wstrzymany).

 W przypadku zabudowy wielorodzinnej wstrzymane zostają odbiory odpadów wielkogabarytowych, poza zaległymi, które wykonywane będą w miarę możliwości. 

Jak informowaliśmy wcześniej, wszystkie Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostały WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

Zawieszono także bezpośrednie przyjmowanie klientów w biurze Związku przy ul.  Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu. Obsługa interesantów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej (tel. 77 446 11 97 lub 77 446 11 93) i elektronicznej ( lub profil zaufany ePUAP). Dodatkowo, na korytarzach biura rozmieszczone zostały specjalne pojemniki, do których można wrzucać deklaracje i pisma.

Powyższa sytuacja spowodowana jest zagrożeniem epidemicznym w kraju oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców naszego regionu. Część pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim lub opiece nad dziećmi. Ładowacze u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie, zostali oddelegowani do innych prac. Chcemy pracować dla Państwa jak najdłużej, ale aby było to możliwe musimy wszyscy zachować wyjątkowe środki ostrożności. Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

------

Z wyrazami szacunku,

Anna Piróg
Specjalista ds. edukacji i kontaktu z mediami

Związek Międzygminny "Czysty Region"
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 446 11 98
kom. 504 013 964

www.czystyregion.pl

PDFCzysty region- komunikat.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA