Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

2012.01.02:REGULAMIN I INFORMACJE O NABORZE


rozmiar: 1,06 KB pobrań: 1 data: 2012-01-02 09:55:51 

2 stycznia 2012 roku
Gmina Leśnica rozpoczęła realizację projektu
„Polsko-czeski zjazd na nartach” nr PL.3.22/3.3.07/11.02787
realizowanego w ramach
Funduszu Mikroprojektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
  
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:
-wyjazd 6 dniowy dzieci ze szkół podstawowych Gminy Leśnica w trakcie ferii zimowych w okresie  od 16 do 21 stycznia 2012 r. do ośrodka Miroslav Lipova Lazne (Czechy)
Wyjazd obejmować będzie:
naukę jazdy na nartach z instruktorem;
możliwość wypożyczenia sprzętu zimowego ;
wyjazd na basen lub inną formę rekreacji;
gry i zabawy integracyjne.
-    cztery wyjazdy 1 dniowe dla uczniów szkół podstawowych Gminy Leśnica oraz przedszkolaków wraz z rodzicami  z przedszkoli należących do Gminy Leśnica, w terminach 28 stycznia 2012 r., 4 luty 2012 r., 11 luty 2012 r., 18 luty 2012r. do ośrodka Miroslav Lipova Lazne (Czechy)
Wyjazdy obejmować będą naukę jazdy na narty z instruktorem wraz z możliwością wypożyczenia sprzętu zimowego.
-   nagranie w języku polskim, czeskim, niemieckim i angielskim 10 minutowego filmu promującego Gminę Leśnica oraz Dub nad Moravou, w tym powielenie i opakowanie filmu promującego w ilości 1000szt.
-   wydanie 1000szt. sztuk albumu „Odkryj nasze piękno zimą” w 4 językach prezentującego pejzaż zimowy na tle historycznych, przyrodniczych oraz turystycznych walorów gmin.
-    wydanie 500szt. kalendarzy ściennych na 2013rok
 
Okres realizacji projektu : 1 styczeń 2012 – 31 lipiec 2012 rok
Partner Projektu : Mestys Dub nad Moravou
Wartość projektu: 39 690,00 euro
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 30 000,00 euro
Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 3 259,40 euro

 

H A R M O N O G R A M  
N A B O R U   W   S Z K O Ł A C H
 
W dniach od 2 do 4 stycznia 2012r.
zostaną wywieszone na terenie szkół podstawowych w Gminie Leśnica ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji (w sekretariatach będzie można pobrać formularze zgłoszeniowe)
 
W dniach od 2 do 9 stycznia 2012r.
prowadzony będzie nabór uczestników wyjazdów
(pobrane formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariatach szkół)
 
W dniu 10 stycznia 2012r.
Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru uczestników wyjazdu.
 
W dniu 11 stycznia 2012r.
ogłoszona zostanie lista uczestników wyjazdu wraz z listą osób rezerwowych.
 
 
 
 
H A R M O N O G R A M  
N A B O R U   W   PRZEDSZKOLACH
 
Formularze zgłoszeniowe do pobrania w sekretariatach przedszkoli
 
W dniach od 11 do 17 stycznia 2012r.
prowadzony będzie nabór uczestników wyjazdów
(pobrane formularze zgłoszeniowe należy złożyć w sekretariatach przedszkoli)
 
W dniu 18 stycznia 2012 r. Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru uczestników 1 dniowych wyjazdów.
 
W dniu 19 stycznia 2012r. ogłoszona zostanie lista uczestników 1 dniowych wyjazdów wraz z listą osób rezerwowych.
 
 
 
Udział w projekcie będzie bezpłatny.

Informacja.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Aneks do regulaminu rekrutacji.pdf

Formularz zgłoszeniowy.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA