Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Bezpośrednia obsługa interesantów


Ogłoszenie Burmistrza Leśnicy z dnia 25 maja 2020 r.

 

Wykonując zapis § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878 z późn. zm.) z dniem 25 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów.

 

Interesanci po wejściu do Urzędu obowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym na korytarzu Urzędu oraz do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, albo maseczki.

 

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

Proszę o zachowanie ogólnych procedur bezpieczeństwa określonych w przepisach prawnych oraz zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Burmistrz

/-/ Łukasz Jastrzembski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA