Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

1. Wniosek o rozpatrzenie sprawy w zakresie „smrodu” i innych spraw mających miejsce na posesji w Leśnicy,

2. Skarga na działania Burmistrza Leśnicy w zakresie „smrodu” i innych spraw mających miejsce na posesji w Leśnicy,

  1. Sprawy bieżące.

 

             Przewodniczący Komisji Skarg,

          Wniosków i Petycji

                        /-/ Roland Reguła

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA