Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia Komisji na temat projektu uchwały dotyczącego przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica do organu regulacyjnego,
  2. Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,
  3. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodniczący Komisji

Finansowo-Gospodarczej

                                                                                                                   /-/ Ryszard Froń

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA