Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja o realizowanym przez Gminę Leśnica projekcie pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”


Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione przez Gminę Leśnica laptopy wraz z zestawami słuchawkowymi ułatwią dzieciom, a także nauczycielom kontynuowanie nauki w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 54 960,00 zł, do szkół podstawowych w naszej gminie trafi sprzęt komputerowy umożliwiający wsparcie zdalnego nauczania.

Projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA