Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


Zgodnie z §6 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu od dnia 1 stycznia 2013r. wszystkie sprawy związane z Rejestrem Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśnica należy zgłaszać pod adresem:
 
Związek Międzygminny
„ CZYSTY REGION”
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77/ 40-34-458
www.czystyregion.pl
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA