Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacje dotyczące gazociągu w Leśnicy


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi budowanej sieci gazowniczej w Leśnicy przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

  1. Kto jest odpowiedzialny za inwestycję?

Inwestorem jest (PSG) Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Opolu.

  1. Którędy będzie przebiegał gazociąg?

Przebieg gazociągu został zaznaczony na grafice.

  1. Do kiedy będzie realizowana budowa?

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z PSG budowa ma być zrealizowana do końca 2020 roku.

  1. Kiedy będzie można się podłączyć do gazu?

Z informacji uzyskanych od PSG, najlepszym (najszybszym) czasem do złożenia wniosku do PSG o wydanie tzw. „warunków przyłączenia” będzie wiosna 2021 tzn. po zakończeniu budowy gazociągu.

  1. Co z podłączeniem nieruchomości położonych nie bezpośrednio przy gazociągu?
    Jeżeli w PSG pojawią się wnioski o „warunki przyłączenia” dla nieruchomości oddalonych od gazociągu, to PSG będzie analizowało dalszą rozbudowę sieci.

  2. Czy Gmina płci za budowę gazociągu?

Nie, Gmina nie płaci. Gmina dzięki współpracy z PSG doprowadziła do rozpoczęcia prac projektowych i realizacji zadania, za całość budowy płaci PSG.
Aby gazociąg w Leśnicy powstał Gmina zobowiązała się do podłączenia do niego Szkoły Podstawowej i LOKiRu + Szkoły Muzycznej, co wiąże się z przebudową dwóch kotłowni na łączny koszt ok. 1 mln zł.

JPEGGazociąg.jpeg

Gazociąg.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA