Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


Z dniem 1 stycznia 2013 r. Związek Międzygminny "Czysty Region" przejął od gmin członkowskich Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie - Koźlu

jest obowiązany

do uzyskania wpisu do rejestru działaności regulowanej

prowadzonego przez Związek Międzygminny "Czysty Region".

Wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy  o kierowanie na adres:

Związek Międzygminny " Czysty Region"
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn - Koźle

Opłatę skarbową za wpis lub zmianę wpisu do rejestru należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wnisoku.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle w banku PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229 lub

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Kędzierzynie - Koźlu

Więcej informacji na stronie internetowej Związku Międzygminnego "Czysty Region":

http://www.czystyregion.pl/rejestr-dr

http://www.czystyregion.bip-e.pl/portal/cr/565/3624/REJSTR_DZIALANOSCI_REGULOWANEJ.html

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA