Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

KOMUNIKAT


W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy gospodarką odpadami w imieniu Gminy Leśnica zajmuje się Związek Międzygminny "Czysty Region".

Więcej informacji na stronie internetowej: (www.czystyregion.pl).

Zapraszamy również do zakładki - Gospodarka odpadami

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA