Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH O ZASIĘU GMINNYM I REGIONALNYM NA ROK 2012


Poniżej przedstawiamy plan przedsięwzięć kulturalnych na rok 2012 organizowanych na terenie gminy Leśnica, przygotowany na podstawie informacji przekazanych przez sołtysów  i przewodniczących zarządów osiedli.

PDFKalendarz imprez kulturalnych na rok 2012 organizowanych przez sołectwa i organizacje z terenu gminy Leśnica.pdf

PDFPlan przedsięwzięć o zasięgu gminnym i regionalnym na 2012 r..pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA