Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Voitsberg


voitsberg.jpeg
Układ Voitsberg - Leśnica podpisany został 15 września 2000 r. w Leśnicy przez Huberta Kurzała - Burmistrza Leśnicy i Ryszarda Froń - Przewodniczącego Rady Miasta w Leśnicy oraz Ernsta Meixner reprezentującego miasto Voitsberg. Od tej pory wzajemne stosunki między obydwiema gminami bardzo się rozwinęły, szczególnie na płaszczyźnie kulturalnej, a także oświatowej.
voitsberg2.jpeg
Organizowane są wymiany młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. Również w Austrii organizowane są szkolenia kadry, z których skorzystać mogą pracownicy naszej gminy. Więcej informacji na stronie www.voitsberg.at

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA