Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Crostwitz


Crostwitz to mała saksońska gmina znajdująca się na terenach zamieszkałych przez Serbo-Łużyczan, zajmuje powierzchnię ok 13 km2, a zamieszkuje ją ok. 1130 mieszkańców. Ponad 90% spośród nich jest dwujęzyczna. Oficjalnym językiem jest język niemiecki, ale większość Łużyczan w swym codziennym życiu używa języka serbskiego, który jest bardzo podobny do języka czeskiego, a także polskiego. Także w przedszkolach i szkołach język serbski jest często używany, a także pielęgnowana jest bogata tradycja tej grupy etnicznej. Podczas różnych okazji bądź świąt kobiety i dziewczęta chętnie ubierają stroje ludowe, a niektóre z nich, głównie starsze panie, noszą je na co dzień. Łużyczanie cenią sobie bardzo aktywne życie społeczne. Często spotykają się, realizują różne przedsięwzięcia, w których pomóc ma specjalnie do tych celów przystosowany Dom Spotkań mieszczący pod swoim dachem jednocześnie ok. 500 osób. Mniejszość łużycka nie stroni również od licznych imprez kulturalnych, wśród których najsłynniejszy jest chyba Festiwal Folklorystyczny odbywający się co dwa lata.
crostwitz.jpeg
Gmina Leśnica podpisała akt partnerstwa z Gminą Crostwitz 18 grudnia 2003 r. podczas wizyty delegacji z tej gminy, która przybyła do nas specjalnie na tę okazję z Burmistrzem Matthiasem Bützke na czele. Razem z burmistrzem Crostwitz przybył do Leśnicy Prezydent Regionu Drezno dr Henry Hasenpflug, z-ca burmistrza Joachim Wessela, ks. Michael Bresan oraz przyjaciele z CSB Miltitz. Podczas popołudniowego spotkania podpisano uroczyście akt partnerstwa i od tej chwili gminy nasze podejmują działania na rzecz zacieśniania wzajemnych kontaktów.
Więcej informacji na stronie www.crostwitz.de

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA