Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2009.04.01: GMINA LEŚNICA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ KANALIZACJI W RASZOWEJ


rozmiar: 2,60 KB pobrań: 1 data: 2009-04-01 09:50:38W dniu 30 marca 2009 r. Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał oraz Skarbnik Gminy Klara Gonsiorowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 10 912 870,90 zł, a kwota uzyskanego dofinansowania 3 775 853,33 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2010 roku.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA