Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2009.07.08: PLAC NARUTOWICZA ORAZ PLAC MARKA W LEŚNICY BĘDĄ PRZEBUDOWYWANE


Gmina Leśnica otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy"  w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3,1 mln zł, a dofiansowanie wyniesie 85% tj. 2,6 mln zł. Tym samym, z budżetu gminy zostanie wydane jedynie 465 tys. zł.  Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2010 roku.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA