Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2010.09.13:ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO


pasek.jpeg
Inwestujemy w Twoją przyszłość
 
GMINA LEŚNICA informuje o zakończeniu w dniu 31.08.2010 r. realizacji

zadania inwestycyjnego pn, 

„REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU ŚLĄSKIM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 
Umowa o dofinansowanie nr : RPOP.05.01.02-16-017-09-00 z dnia 31.03.2010 r.
 

Oś priorytetowa
RPOP.05.00.00
Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
Poddziałanie
RPOP.05.01.02
Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA