Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2010.09.13:ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZADANIA


pasek.jpeg
GMINA LEŚNICA informuje, iż rozpoczęto realizację zadania pod nazwą:

„Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św.Anny’’,
w ramach: osi prioretytowej 4. Ochrona Środowiska, Działanie RPOP 4.4. Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Termin zakończenia zadania: wrzesień 2011 r.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA