Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2010.09.14:ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO


pasek.jpeg

Inwestujemy w Twoją przyszłość
Gmina Leśnica zrealizowała w latach 2009-2010 inwestycję:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych
z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa
Umowa nr RPOP.04.01.00-16-001/08-00 z dnia 30 marca 2009
Całkowita wartość projektu:                                       5 700 822,53 PLN
Wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:           3 775 703,93 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA