Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2010.10.05:INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTUrozmiar: 1,74 KB pobrań: 0 data: 2010-10-05 11:18:54
    Gmina Leśnica jest beneficjentem projektu systemowego pn. „Leśniczanie ku przyszłości” nr POKL.09.01.02-16-096/10 realizowanego przez Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy w okresie roku szkolnego 2010/11.
     Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana 14 września 2010 r.
     W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leśnica oraz doposażona zostania baza dydaktyczna tychże szkół.

 

„Człowiek- najlepsza inwestycja”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA