Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

2010.09.27:INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU


logocz.jpeg

Gmina Leśnica realizuje projekt pn
„Oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Leśnica w ramach realizacji zadania
pod nazwą „Trasy Rowerowe Euroregionu Pradziad Promocja Tradycji i Tożsamości Kulturowej Gminy Leśnica- etap I”,
 
 
Projekt jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE
 

Termin zakończenia 30 grudzień 2010r.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA